Nedaří se Vám přihlášení nebo si nepamatujete své heslo do portálu?
Nevadí, pro obnovu hesla využijte  a dále postupujte dle pokynů.
Přístup pro zákazníky evidované systémem FLEXI s individuální obsluhou
 Přístup je určen pouze pro zákazníky s individuální obsluhou v systému FLEXI, kteří již obdrželi přístupové kódy od svých obchodníků společnosti Pražská plynárenská, a.s.
(kontakty na své obchodníky máte uvedené ve Smlouvě).
 Vstup do FLEXI portálu PP